Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хурлын тойм 2019.03.18-2019.03.22

Шүүх хурлын тойм 2019.03.18-2019.03.22


25-03-2019, 01:51. Зохиогч: admin

2019 оны 03 сарын 18-ны өдрөөс 2019 оны 03 сарын 22-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2019.03.18

Хүсэлт гаргагч: Л.Цэцэгээ

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Бичиг баримтын жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэсэн

2019.03.18

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: М.Ренчинванжил

Зүйл анги: ЭХ-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 2.2

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч нарын өмгөөлөгч Я.Эрдэнэчимэг

Иргэний хариуцагч М.Цэрэндэжид

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Цэрэндорж,

Иргэний нэхэмжлэгч Ч.Эрхэмбаяр

Иргэний нэхэмжлэгч А.Отгонцэцэг

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 /хоёр/ жилийн хугацаагаар хасаж, хорих ял оногдуулахгүйгээр 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар тэнсэж,

2019.03.21

Товлосон цаг: 17:30

Цагдан хорих хугацаа сунгах тухай

Прокурор: Н.Бадам

Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Яллагдагч: О.Энх-Амгалан

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Цагдан хорих хугацаа сунгасан.

2019.03.21

Товлосон цаг: 17:30

Цагдан хорих хугацаа сунгах тухай

Прокурор: Н.Бадам

Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Яллагдагч: Б.Санчир

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Цагдан хорих хугацаа сунгасан.

2019.03.21

Товлосон цаг: 17:50

Цагдан хорих хугацаа сунгах тухай

Прокурор: Н.Бадам

Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Яллагдагч: Д.Сандагдорж

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Цагдан хорих хугацаа сунгасан.

2019.03.21

Товлосон цаг: 17:30

Цагдан хорих хугацаа сунгах тухай

Прокурор: Н.Бадам

Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Яллагдагч: Э.Амартулга

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Цагдан хорих хугацаа сунгасан.


Бусад