Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


25-11-2019, 01:35. Зохиогч: admin

2019.11.21

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгч: Э.Наранжаргал

Хариуцагч: Д.Батболдоо

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: О.Алтанчулуу

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоолгож, тэтгэлэг гаргуулах, гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хувааж өөрт болон хүү Б.Ариунболд, Б.Наранболд нарт ногдох 28.912.500 төгрөгийг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Гэрч оролцуулж, нотлох баримтыг цагдаагийн байгууллагаас гаргуулж, Бан Хас хөрөнгийн үнэлгээний байгууллагаар хөрөнгийн үнэлгээ гаргуулж, хэргийг түдгэлзүүлсэн.

2019.11.21

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

Холбогдогч: Ө.Даваадорж

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4-4.2

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Ө.Даваадоржид 20 цаг албадан сургалтад хамруулж, 07 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэлийг оногдуулсан.

2019.11.22

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

Холбогдогч: Б.Батхолбоо

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.5

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Б.Батхолбоог 20 цаг албадан сургалтад хамруулж, 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэлийг оногдуулсан.Бусад