Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


18-02-2020, 08:35. Зохиогч: admin

1.2020.02.17

 

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх, А.Нарантуяа, Г.Дэлгэрсайхан

Иргэдийн төлөөлөгч: Д.Осоржин

Иргэдийн төлөөлөгч: Б.Батзориг

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн өмгөөлөгч: П.Буманзаяа

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: У.Октябрь

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэм хорын хохиролд 1.936.651,068 төгрөгийг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг 2020.03.02-ны өдрийн 10:00 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулсан.

2.2020.02.17

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Хүсэлт гаргагч: Ж.Аюуржав

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Малчнаар ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.

3. 2020.02.17

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Шүүгч Г.Дэлгэрсайхан

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хаан банкны нэхэмжлэлтэй П.Соль, Д.Жаргалсайхан нарт холбогдох Хаан банкны нэхэмжлэлтэй П.Соль, Д.Жаргалсайхан нарт холбогдох зээлийн төлбөр 13.481.605,86 мөнгө гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

4.2020.02.18

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Шүүгч Г.Сарантуяа

Хүсэлт гаргагч: Д.Эрдэнээ

Гэрч: Г.Ганхуяг

Гэрч: Г.Гантулга

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс хүсэлтийн зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

5. 2020.02.18

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Шүүгч Г.Сарантуяа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Саранцэцэг

Хариуцагч Д.Оюунцэцэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 6,578,280 төгрөг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

6.2020.02.18

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Хүсэлт гаргагч: Ж.Сүхцэрэн

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.


Бусад