Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


16-03-2020, 07:45. Зохиогч: admin

2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

 

1.2020.03.17

Зүйл анги: ЗТХ-ийн 5.4-4.1 дэх хэсэг

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Прокурор: Н.Бадам

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс холбогдогч Д.Баасанхүүд 40 цагийн албадан сургалтанд хамруулж, 20 хоног баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

2.2020.03.17

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Гандархан

Хариуцагч: Ү.Цагаансүх

Гэрч: Ц.Бямбажав

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 10.406.500 төгрөгийг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.Бусад