Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


8-04-2020, 01:19. Зохиогч: admin

1.2020.04.06

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Хүсэлт гаргагч: С.Даваажав

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нас тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.

2.2020.04.06

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Хүсэлт гаргагч: Д.Хөвсгөл

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан.

3.2020.04.06

 

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Ж.Батцэнгэл

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Ж.Батцэнгэлийг 50 цаг албадан сургалтад хамруулж, 30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.


Бусад