Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


13-04-2020, 02:50. Зохиогч: admin

2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

 

1.2020.04.10

Зүйл анги: ЭХ-ийн 24.6-1 дэх хэсэг

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: Н.Саруултөгс, Д.Мөнхбаатар, Б.Мөнхжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс шүүгдэгч нарт тус бүр 1 жилийн хугацаагаар тэнсэх ял оногдуулсан.

 

2.2020.04.10

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: А.Ганзориг

Зүйл анги:Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч А.Ганзоригийг 30 цаг албадан сургалтад хамруулж, 20 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

 

3.2020.04.10

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Мянгат

Хариуцагч: Н.Амгалан

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Барьцаат зээлийн гэрээний дагуу төлсөн 10.388.000 төгрөг, худгийг засаж сайжруулахад зарцуулсан зардал 1.000.000 төгрөг, нийт 11.388.000 төгрөгийг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

4.2020.04.10

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Хүсэлт гаргагч: Д.Саранцэцэг

Гэрч: Д.Мандалмаа

Гэрч: Д.Энхтуяа

Гэрч: Д.Жамьянсүрэн

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.


Бусад