Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


29-04-2020, 02:00. Зохиогч: admin

1.2020.04.28

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Шүүгч Г.Дэлгэрсайхан

Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Нарангэрэл

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан байдал болон бичиг баримтын эзэмшигчээр тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс хүсэлтийн хангаж шийдвэрлэсэн.

 

2. 2020.04.28

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Нэхэмжлэгч: Ч.Эрдэнэтуяа

Хариуцагч: Б.Мөнхсоёл

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт цуцлуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Хариуцагч Б.Мөнхсоёлын өмгөөлөгч авах хүсэлтээр шүүх хуралдааныг 2020.05.07-ны өдрийн 10:00 хүртэл хугацаагаар хойшлуулав.


Бусад