Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


13-05-2020, 03:42. Зохиогч: admin

1.2020.05.11

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Прокурор: Н.Бадам

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4-4.1

Шийдвэрлэсэн байдал: 30 цагийн албадан сургалтанд хамруулж, 14 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

2.2020.05.11

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Зүйл анги: Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.2-1, 22.1-1, 22.4-4, 25.5-1

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхийн санаачилгаар 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны дөрийн 14 цаг 00 минут х үртэл хойшилсон.

3.2020.05.12

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Б.Энхзаяа,

Харицагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Даниста од ХХК-ийн захирал Г.Ганзоригийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энх-Эрдэнэ

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 283.541.612 төгрөгийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгч шүүх хуралдаанаас хоцорсон учир шүүх хуралдааныг 2020 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 14 цаг 30 минут хүртэл хойшлуулсан.

4.2020.05.12

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Нэхэмжлэгч: Х.Жанцансамбуу

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхзаяа,

Харицагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Даниста од ХХК-ийн захирал Г.Ганзоригийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энх-Эрдэнэ

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 283.541.612 төгрөгийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын хүсэлтээр хэргийг Улаанбаатар хот руу шилжүүлсэн.


Бусад