Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


22-05-2020, 08:41. Зохиогч: admin

1.2020.05.21

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Нэхэмжлэгч: Ч.Эрдэнэтуяа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч:Д.Даваахүү

Хариуцагч: Б.Мөнхсоёл

Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдаан нотлох баримт гаргуулахаар хариуцагчийн хүсэлтээр хойшилсон.

 

 

2.2020.05.21

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгч: С.Шижирсайхан

Хариуцагч: Л.Баярхүү

Нэхэмжлэлийн шаардлага: хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Шинжээчийн дүгнэлт гаргуулахаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.


Бусад