Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


20-07-2020, 02:05. Зохиогч: admin

 

1. 2020.07.07

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: Э.Түмэнжаргал

Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10-2.3

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүгдэгч Э.Түмэнжаргалын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, хорих ял оногдуулахгүйгээр 2 жилийн хугацаагаар тэнссэн.

 

2. 2020.07.06

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Учралбаяр

Хариуцагч: Б.Цэндоо

Хариуцагч: Г.Ариунаа

Хариуцагч нарын өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Зээлийн гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалж, зээлийн гэрээний үүрэгт 32.400.561 төгрөгийг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдаан хойшилсон.

 

3. 2020.07.06

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

Холбогдогч: З.Батбаяр

Зүйл анги: Зөрчлийнтухай хуулийн 14.7-5

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч З.Батбаярыг 14 цаг албадан сургалтанд хамруулж, 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

 

4. 2020.07.06

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгч: А.Ууганбаяр

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Буманзаяа

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Эцэг тогтоож, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.

 

5. 2020.07.07

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Алтантуяа

Хариуцагч: Ц.Оюунцэцэг, М.Ариунтунгалаг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 22.612.851,18 төгрөгийг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхийн санаачилгаар шүүх хуралдааныг 2020.07.08 өдрийн 16:00 минут хүртэл хойшлуулсан.

 

6. 2020.07.08

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Алтантуяа

Хариуцагч: Ц.Оюунцэцэг, М.Ариунтунгалаг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 22.612.851,18 төгрөгийг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.

 

7. 2020.07.07

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Г.Алтангэрэл

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4-4.2

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Г.Алтангэрэлийг 50 цаг албадан сургалтанд хамруулж, 30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

8. 2020.07.07

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Нэхэмжлэгч: М.Нэргүй

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд

Хариуцагч: Ү.Цагаансүх

Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 10.406.000 төгрөгийг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Хариуцагчийн өмгөөлөгчийн болон нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

 

9. 2020.07.07

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: П.Баясгалан

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4-4.2

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч П.Баясгаланг 20 цаг албадан сургалтанд хамруулж, 07хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

 

10. 2020.07.08

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Д.Бүрэндэлгэр

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Зүйл анги: Шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Шийтгэврийн хуудсыг хүчингүй болгосон.

11. 2020.07.08

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: Г.Отгонбаяр

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Буманзаяа

Хохирогч: О.Одонтунгалаг

Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4-1

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүгдэгч Г.Отгонбаярыг 400 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгэсэн.

 

12. 2020.07.08

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Б.Даваасүрэн

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Эрх бүхий албан тушаалтан: С.Баасандорж

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 17.1-18.2

Шийдвэрлэсэн байдал: Прокурорын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

 

13.2020.07.09

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Мөнх-Эрдэнэ

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7-5

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Мөнх-Эрдэнийг 20 цаг албадан сургалтанд хамруулж, 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

 

14. 2020.07.10

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Б.Даваасүрэн

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Эрх бүхий албан тушаалтан: С.Баасандорж

Гэрч: М.Уртнасан, Ц.Соёлмаа

Насанд хүрээгүй гэрч: Б.Булганчимэг,

Насанд хүрээгүй гэрчийн хууль ёсны төлөөлөгч: С.Мөнхцэцэг

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 17.1-18.2

Шийдвэрлэсэн байдал: Зөрчлийг хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

 

 

 

 

 

 


Бусад