Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


27-07-2020, 07:03. Зохиогч: admin

1. 2020.07.20

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Б.Мандахгэрэл

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2-1.3

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Б.Мандахгэрэлт 100.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

 

2. 2020.07.20

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Б.Энхтайван

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7-5

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Б.Энхтайванд 20 цаг албадан сургалтанд хамруулж, 10хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

3.2020.07.20

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Хүсэлт гаргагч: Б.Бадамсүх

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

 

4.2020.07.21

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Г.Лхагважав

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7-5

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Г.Лхагважавт20 цаг албадан сургалтанд хамруулж, 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

5.2020.07.22

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Хүсэлт гаргагч: Д.Хишигтогтох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал болон бичиг баримтын эзэмшигчээр тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

6.2020.07.22

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Эрдэнэбат,

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Мэндбаяр

Яллагдагч: Л.Мөнхтуяа

Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1-2.1

Шийдвэрлэсэн байдал: Хэргийг прокурорт буцаасан.

 

 

7. 2020.07.23

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Буянт

Хариуцагч: Р.Батжаргал

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Зээлийн гэрээний үүрэгт 1.216.000 төгрөгийг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

 

8. 2020.07.23

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Хүсэлт гаргагч: П.Эрдэнэчимэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.

 

9.2020.07.23

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Хүсэлт гаргагч: Г.Цэцэгханд

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

10.2020.07.23

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Нэхэмжлэгч: Б.Мөнхбаяр

Хариуцагч: Ц.Наранбаатар

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 1.800.000 төгрөг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.


Бусад