Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


31-08-2020, 09:00. Зохиогч: admin

2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн

иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тойм

1.2020.08.27

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Хүсэлт гаргагч: Р.Оюун, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Одонцэцэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

 

 

 

2.2020.08.27

 

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Хүсэлт гаргагч: Э.Болор-Эрдэнэ

Гэрч: И.Энхтуяа

Гэрч: И.Энхчимэг

Гэрч: Э.Оюун-Эрдэнэ

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.

3.2020.08.27

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Хүсэлт гаргагч: Б.Соёл

Гэрч Б.Даваа,

Гэрч Б.Цэвээнжав,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

 

 

4.2020.08.27

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Хүсэлт гаргагч: Э.Болор-Эрдэнэ

Гэрч: И.Энхтуяа

Гэрч: И.Энхчимэг

Гэрч: Э.Оюун-Эрдэнэ

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.


Бусад