Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


19-10-2020, 07:11. Зохиогч: admin

1.2020.10.08

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Б.Энхбат

Зүйл анги:Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7-5

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Б.Энхбатыг 20 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

 

2.2020.10.09

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: О.Бүрэнбаяр

Хохирогч: Б.Саруулсайхан

Зүйл анги: ЗТХ-н 5.4-4.4.1

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч О.Бүрэнбаярыг 105.000 төгрөгөөр торгосон.

 

3.2020.10.19

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Л.Сүхбаатар

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Зүйл анги:Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4-4.2

Шийдвэрлэсэн байдал: Нотлох баримт гаргуулахаар шүүх хуралдааныг 1 /нэг/ хоногийн хугацаагаар завсарлуулав.

 


Бусад