Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хуралдааны тойм

Шүүх хуралдааны тойм


28-10-2020, 08:36. Зохиогч: admin

1. 2020.10.28

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Мандахнаран

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Эрдэнэчулуун

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээний үүрэгт 68.275.586төгрөггаргуулах

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

 

2. 2020.10.28

 

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү/0966/

Холбогдогч: Г.Лхагважав

Зүйл анги: ЗТХ-н 5.4-4.4.2

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Г.Лхагважавыг 100.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

3. 2020.10.27

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Д.Батмагнай

Зүйл анги: ЗТХ-н 5.4-4.4.1

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Д.Батмагнайг 20 цаг албадан сургалтанд хамруулж, 20 хоног баривчлах шийтгэл оногдуулсан.1. 2020.10.28

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Мандахнаран

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Эрдэнэчулуун

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээний үүрэгт 68.275.586төгрөггаргуулах

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

 

2. 2020.10.28

 

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү/0966/

Холбогдогч: Г.Лхагважав

Зүйл анги: ЗТХ-н 5.4-4.4.2

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Г.Лхагважавыг 100.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

3. 2020.10.27

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Алгирмаа

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: Д.Батмагнай

Зүйл анги: ЗТХ-н 5.4-4.4.1

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Д.Батмагнайг 20 цаг албадан сургалтанд хамруулж, 20 хоног баривчлах шийтгэл оногдуулсан.


Бусад