Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ


4-01-2021, 04:49. Зохиогч: admin

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

(2020-12-22 - 2020-12-31)

Хурал дууссан огноо

Шүүхийн нэр

Шүүгч

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2020-12-28 17:47:55

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Хохирогч: О.Түмэн-Өлзий
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Энхбат

А.Нарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

2

2020-12-25 10:34:41

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Л.Нэргүй
Шүүгдэгч: Ц.Баятбаяр
Шүүгдэгч: Н.Лхагвабаяр
Шүүгдэгч: Н.Лхагвабаяр
Хохирогч: Н.Эрдэнэбилэг
Хохирогч: Л.Нармандах
Хохирогч: Л.Баянмөнх
Хохирогч: Л.Батбаатар
Хохирогч: Г.Баасансүрэн
Хохирогч: Д.Мөнхжаргал

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан зарласан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.

3

2020-12-23 17:33:53

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Б.Артур

Г.Сарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

4

2020-12-23 15:21:42

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Ундармаа
Хохирогч: Б.Отгонбаяр

Г.Сарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

5

2020-12-22 15:51:10

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Яллагдагч: Б.Батзул

Г.Сарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

6

2020-12-22 13:18:14

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Хохирогч: Н.Алтай
Шүүгдэгч: Н.Галсандагва

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

7

2020-12-22 11:44:27

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Д.Баямбахүү
Хохирогч: Б.Чингис

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан зарласан
Бусад оролцогч ирээгүй

8

2020-12-28 14:08:51

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Хүсэлт гаргагч: Б.Эрдэнэчимэг

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

 
Бусад