Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > ЭРҮҮГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ЭРҮҮГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ


2-03-2021, 03:58. Зохиогч: admin

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-02-01- 2021-03-01)

Хурал дууссан огноо

Шүүхийн нэр

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Хурал товлосон огноо

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2021-03-01 14:13:24

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Шүүгдэгч: Г.Зууннасан
Шүүгдэгч: А.Отгонбаяр
Хохирогч: Ц.Балжинням
Өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамбаа
Өмгөөлөгч: П.Буманзаяа
Өмгөөлөгч: Д.Даваахүү
Өмгөөлөгч: Банзрагч

А.Нарантуяа

2021-04-08 14:00

Шүүх хуралдаан хойшилсон
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан

2

2021-02-26 11:58:38

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Зөрчилд холбогдогч: Ө.Батбаяр
Прокурор: Н.Бадам
Хохирогч: Г.Отгонцэцэг

Г.Сарантуяа

2021-02-26 11:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

3

2021-02-25 10:20:58

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Э.Бямбасамбуу
Шүүгдэгч: Д.Эрдэнэбулган
Хохирогч: Э.Бямбасамбуу
Хохирогч: Д.Эрдэнэбулган
Гэрч: Ц.Батмөнх
Өмгөөлөгч: П.Буманзаяа

Г.Алгирмаа

2021-03-25 11:00

Шүүх хуралдаан хойшилсон
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан

4

2021-02-24 15:44:21

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Яллагдагч: А.Уранчимэг
Өмгөөлөгч: Д.Оюун-Эрдэнэ
Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Уранцэцэг

Г.Сарантуяа

2021-02-24 14:30

Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан

5

2021-02-24 13:44:46

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Нарангарав
Яллагдагч: Т.Урантуяа
Өмгөөлөгч: Д.Даваахүү
Өмгөөлөгч: П.Буманзаяа
Өмгөөлөгч: П.Батжаргал

Г.Алгирмаа

2021-02-24 11:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан

6

2021-02-23 16:57:37

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Хөтөл цэцэг ХХК

Г.Алгирмаа

2021-02-23 16:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

7

2021-02-23 15:00:06

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Шүүгдэгч: О.Батбаяр
Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Хохирогч: Н.Бапамдулам

А.Нарантуяа

2021-02-23 14:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

8

2021-02-23 10:51:50

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Зөрчилд холбогдогч: Б.Туяа

А.Нарантуяа

2021-02-23 10:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

9

2021-02-18 17:12:36

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Б.Адарсүрэн

Г.Алгирмаа

2021-02-18 16:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

10

2021-02-18 15:55:36

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Шүүгдэгч: Б.Мөнхсоёл
Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Өмгөөлөгч: Д.Даваахүү
Хохирогч: Х.Баатарсайхан

Г.Сарантуяа

2021-02-18 14:30

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

11

2021-02-18 13:08:33

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Шүүгдэгч: Ц.Отгонцагаан
Өмгөөлөгч: Д.Даваахүү
Хохирогч: Ж.Эрдэнэцэцэг
Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

А.Нарантуяа

2021-02-18 11:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

12

2021-02-17 18:19:12

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: М.Баяртсайхан
Зөрчилд холбогдогч: И.Цогоо
Зөрчилд холбогдогч: И.Цогоо
Зөрчилд холбогдогч: А.Мөнхбат

Г.Сарантуяа

2021-02-17 17:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

13

2021-02-17 14:57:06

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Г.Сарантуяа

А.Нарантуяа

2021-02-17 14:00

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

14

2021-02-17 11:37:33

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Ш.Мөрөн
Шүүгдэгч: П.Гантулга
Өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Өмгөөлөгч: Б.Цэрэнбат
Хохирогч: Ч.Туул
Өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: А.Номин-Эрдэнэ
Иргэний хариуцагч: С.Анхзаяа
Иргэний нэхэмжлэгч: П.Ганзориг
Шинжээч: Д.Жавхлантөгс

Г.Алгирмаа

2021-03-17 11:00

Шүүх хуралдаан хойшилсон
Шүүгчдэгч ирээгүй

15

2021-02-16 15:12:14

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Яллагдагч: Б.Батзул
Өмгөөлөгч: Г.Мэндбаяр
Өмгөөлөгч: М.Ганзориг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Мөнх-Очир

Г.Алгирмаа

2021-02-16 14:30

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн