Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ


21-11-2016, 10:46. Зохиогч: admin

ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ч.БОЛДБААТАР

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Нэг. Эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажлын талаар:

Тус шүүх 2016.11.14-ний байдлаар бүгд 81 хүнд холбогдох 60 эрүүгийн хэргээс 5 хүнд холбогдох 4 хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцаасан, 9 хүнд холбогдох 7 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 54 хүнд холбогдох 39 хэргийг таслан шийдвэрлэсэн.

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 13 хүнд холбогдох 10 хэрэг байна.

Таслан шийдвэрлэсэн 39 хэргийн 54 хүнд оногдуулсан ялыг төрлөөр нь авч үзвэл:

 

д/д

Үйлдсэн гэмт хэргийн төрөл

Гэмт хэргийн зүйлчлэл

Ял шийтгүүлсэн хүний тоо

1

Хүнийг санаатай алах

91-р зүйл

1

2

Бусдыг болгоомжгүй алах

94-р зүйл

1

3

Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл болгоомжгүй учруулсан

97-р зүйл

3

4

Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулсан

98-р зүйл

3

5

Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах

99-р зүйл

3

6

Хүчиндэх

126-р зүйл

3

7

Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих

138-р зүйл

1

8

Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлсан

145-р зүйл

15

9

Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдсэн

147-р зүйл

4

10

Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээсэн

153-р зүйл

3

11

Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих

211-р зүйл

6

12

Тээврийн хэрэгслийн болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ашиглалтын журам зөрчсөн

215-р зүйл

9

13

Гэмт хэргийг үл мэдээлсэн

246-р зүйл

1

14

Прокурорын хяналт, шүүх, цагдан хорих, хорих ангиас оргосон

261-р зүйл

1

 

Хоёр: Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажлын талаар:

Шүүх 2016.11.15-ны байдлаар бүгд 319 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авч 50 нэхэмжлэлийг хуульд заасан үндэслэлээр шүүхэд хүлээн авахаас татгалзаж, 6 нэхэмжлэлийг буцааж, 12 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 237 хэрэг хянан шийдвэрлэж,14 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байна.

Хянан шийдвэрлэсэн 237 хэргийг эрх зүйн маргааны төрлөөр авч үзвэл:

 

1.Иргэний хуулиар 121 хэрэг хянан шийдвэрлэснээс:

д/д

Маргааны төрөл

Шийдвэрлэсэн хэргийн тоо

1

Худалдах-худалдан авах болон арилжааны зээл

16

2

Зээл

88

3

Түрээсийн гэрээ

3

4

Хадгалалт

1

5

Гэм хор учруулснаас гаргуулсан эд хөрөнгийн хохирол

5

6

Гэм хор учруулснаас гаргуулсан эрүүл мэндийн хохирол

2

7

Бусад

6

 

2. ИХШХШТХуулиар 52 хэрэг шийдвэрлэснээс

д/д

Маргааны төрөл

Шийдвэрлэсэн хэргийн тоо

1

Нэхэмжлэгчээс гаргасан хүсэлтийн дагуу хариуцагчийг эрэн сурвалжлах

14

2

Ажилласан жил тогтоолгох

24

3

Үрчлэлтийг хүчингүйд тооцуулах

1

4

Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох

5

5

Иргэний бичиг баримтыг жинхэнэ эзэмшигч болохыг тогтоолгох

5

6

Нас тогтоох

2

7

Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг гаргуулсан

1

 

3.Бусад хуулиар 64 хэрэг шийдвэрлэснээс

1

Гэр бүлийн тухай хуулиар

10

2

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар

30

3

Нийгмийн даатгалын хуулиар

10

4

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиар

1

5

Татварын ерөнхий хуулиар

13


Дөрөв: Захиргааны зөрчлийн талаар:

 

 

 

Тус шүүх цагдаагийн байгууллагаас ирүүлсэн62 хүнд холбогдох 62 захиргааны зөрчлийн материалыг хүлээн авч, 25 зөрчлийн 25 хүнд баривчлах, 13 зөрчлийн 13 хүнд бүгд 125,000 төгрөгийн торгох захиргааны шийтгэл ногдуулсан байна. Захиргааны шийтгэл ногдуулахаас татгалзаж 24 материалыг буцаасан.

Шийдвэрлэсэн 38 захиргааны зөрчлийг төрлөөр нь авч үзвэл:

Ø Архидан согтуурах үедээ цагдаагийн хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлэх, заналхийлэх, цагдаагийн байгууллагад худал мэдээлэл өгөх /ЗХТХуулийн 30/-17

Ø Танхайрах- /21-р зүйл/-21 зөрчил тус тус шийдвэрлэсэн байна.

Тав: Өргөдөл, гомдол, хүсэлт шийдвэрлэсэн талаар:

Шүүхэд иргэд, байгууллага, хуулийн этгээдээс нийт 417 хүсэлт, эсэргүүцлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

 

 

 

Мэдээлэл гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг


Бусад