Нүүр хуудас > Долоо хоногийн мэдээ > Шүүх хурлын тойм 2017.07.06-2017.08.24

Шүүх хурлын тойм 2017.07.06-2017.08.24


29-08-2017, 17:29. Зохиогч: admin

2017 оны 07 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2017 оны 08 сарын 24-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2017.07.17

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: З.Загдсүрэн

Хариуцагч: Л.Насан-Өлзий

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл 20.070.000 төгрөг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Түдгэлзүүлсэн

2017. 07.18

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Буманзаяа, Ц.Гэнэндулам

Хохирогч: Ж.Золжаргал

Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Шүүгдэгч: Х.Бат-Амгалан, Х.Энх-Амгалан

Хохирогч: Х.Баасанжав

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг хойшлуулсан

2017.07.17

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: С.Дэлгэрмаа

Хариуцагч: Ц.Сампилноров

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Цуурай

Хариуцагчийн өмгөөлөгч: П.Буманзаяа

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 17.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон.

2017. 07.18

Товлосон цаг: 15 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Шүүгдэгч: Л.Мөнхзул

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Асран хамгаалагчийн асрамжинд шилжүүлсэн.

2017. 07.19

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Баярмаа

Хохирогч: Г.Гачинцоо

Шүүгдэгч: Б.Төвшинтөр

Шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

2017. 07.20

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Хохирогч: С.Золзаяа

Шүүгдэгч: Д.Эрдэнэбаатар

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн тэнсэн харгалзах ял оноосон

 

2017. 07.21

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Иргэний нэхэмжлэгч: Г.Ганбаатар

Шүүгдэгч: М.Ганбаатар

Шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг хойшлуулсан

2017.07.24. 10 цаг 00 минут

Шүүгдэгч: Ц.Насанбат

Зүйл, анги: 126.2.4

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдаан гэрч оролцуулахаар хойшлогдсон 2017.07.24

Хүсэлт гаргагч: П.Чулуунбаатар

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан жил сэргээн тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэсэн.

2017.07.24

Шүүгдэгч: Х.Энх-Амгалан, Х.Бат-Амгалан

Зүйл, анги: 181.2.1, 181.2.5

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шийдвэрлэсэн байдал: Х.Бат-Амгаланд холбогдох үйлдэл холбогдлыг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.15 дугаар зүйлийн 2-т зааснаар хэрэгсэхгүй болгож,

Х.Энх-Амгаланг ЭХ-ийн 99-р зүйлийн 99.1-д зааснаар зүйлчилж Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 72 дугаар зүйлийн 72.1.1-т зааснаар эрүүгийн хариуцлагад татах хугацаа өнгөрсөн үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж,

2017.07.25

Шүүгдэгч: Б.Төвшинтөр

Зүйл, анги: 145.2

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдаан шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийг оролцуулахаар 2017. 08.10-ны 10 цаг хүртэл хойшлогдсон.

2017.07.25.

Ялтан : Н.Мөнхтогтох

Зүйл, анги: 216.2 /ял хариуцлагаас чөлөөлөх тухай/

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийг хангахаас татгалзсан .

 

2017. 07.25

Товлосон цаг: 14 цаг00 минут

Хүсэлт гаргагч: Ч.Алтанцэцэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

2017. 07.25

Товлосон цаг: 14 цаг 00 минут

Хүсэлт гаргагч: Ц.Сэлэнгэ

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

2017. 07.26

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Иргэний нэхэмжлэгч: Г.Ганбаатар

Шүүгдэгч: М.Ганбаатар

Шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: 02 жилийн тэнсэн харгалзах ял оноосон

2017.07.27. 10 цаг 00 минут

Шүүгдэгч: Б.Төлөхөн, Ү.Ядам, Ч.Мөнхзул, насанд хүрээгүй шүүгдэгч Б.Батсайхан

Зүйл, анги: 145.2, 114.1, 262.1

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрлэсэн.

2017.07.28

Нэхэмжлэгч: Д.Жаргалсүрэн

Хариуцагч: А.Пүрэвсүрэн, Ш.Төрмөнх

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 6 080 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагаас 4 650 000 төгрөгийг хангаж шийдвэрлэсэн

 

2017.07.28

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: Н.Нямжав

Хариуцагч: Б.Мандахгэрэл

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Буманзаяа

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан.

2017.07.31

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: О.Лхагвадорж

Хариуцагч: Н.Тэрбиш

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 30.664.000 төгрөг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон

2017.07.31

Нэхэмжлэгч: А.Цолмон

Хариуцагч: А.Нарандэлгэр

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Байр чөлөөлүүлэх тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

2017.08.01

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: О.Эрдэнэцэцэг

Хариуцагч: Х.Ууганбаяр

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

2017. 08.02

Товлосон цаг: 14 цаг 00 минут

Хүсэлт гаргагч: Д.Цэрэнхүү

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

2017.08.02

Нэхэмжлэгч: З.Хишигжаргал

Хариуцагч: Д.Төмөрхуяг/ШШГА/

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Үнэлгээ тогтоосон комиссын актыг хүчингүй болгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийг шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

2017.08.03

Шүүгдэгч: Х.Болормаа

Зүйл, анги: 106.2

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдаан хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас шүүх хуралдааныг хойшууллах хүсэлт ирүүлсэн тул ШХ-н 2017. 08.25-ны 11 цаг 00 минут хүртэл хойшлогдсон.

 

2017.08.04

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: Капитал банк

Хариуцагч: Т.Саруул, Н.Энхжаргал

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчид эвлэрч эвлэрлийн гэрээг баталгаажуулсан шүүгчийн захирамж гарсан.

2017.08.07

Нэхэмжлэгч: А.Цэендулам

Хариуцагч: Бага шанд ХХК-ийн захирал О.Мэндбаяр

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Зээлийн төлбөрт 20 000 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын 10 000 000 төгрөгт эвлэрсэн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

2017.08.09

/Шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн хурал/

Яллагдагч: Л.Нямдорж

Зүйл, анги: 145.2

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлж шүүх хуралдааныг 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 цаг 00 минутанд хийхээр товлосон

2017.08.09

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: З.Бадрал

Хариуцагч: П.Бямбацогт

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Компанийн хувьцаа гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г. Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг хойшлуулсан

2017.08.10

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Баярмаа

Хохирогч: Г.Гачинцоо

Шүүгдэгч: Б.Төвшинтөр

Шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн тэнсэн харгалзах ял оноосон.

2017.08.11

Шүүгдэгч: Ц.Насанбат

Зүйл, анги: ЭХ-ийн 126.2.4

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шийдвэрлэсэн байдал: Ц.Насанбатыг насанд хүрээгүй хүнийг хүч хэрэглэж хүчиндэхийг завдсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн /2002 оны/ 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасныг баримтлан Ц.Насанбатад Эрүүгийн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1. 60 дугаар зүйлийн 60.3-д заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.2.4-д зааснаар оногдуулах эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж шийдвэрлэсэн.

 

2017.08.14

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Хохирогч: Л.Даваадэлгэр

Шүүгдэгч: Л.Нямдорж

Шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн тэнсэн харгалзах ял оноосон.

2017. 08.15

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Хүсэлт гаргагч: С.Өлзийбат

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

2017.08.15.

Хүсэлт гаргагч: Худалдаа хөгжлийн банк Хөтөл тооцооны төв

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэсэн.

2017.08.17

Нэхэмжлэгч: Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга

Хариуцагч: С.Эрдэнэбат

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Зээлийн үлдэгдэл 20 700 000 /хорин сая долоон зуун мянган / төгрөгийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: зохигчдын 15 700 000 төгрөгт эвлэрсэн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

2017.08.21

Шүүгдэгч: Б.Ган-Эрдэнэ

Зүйл, анги: ЭХ-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 2.3

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч авах хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл хойшлуулсан.

2017.08.22

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Хохирогч: Г.Мөнхтуяа, Э.Мөнхтогтох

Шүүгдэгч: Ж.Даваахүрэл

Шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн тэнсэн харгалзах ял оноосон.

2017.08.23

Нэхэмжлэгч: З.Бадрал

Хариуцагч: Б.Бямбацогт

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Компаний хувьцаа гаргуулах тухай

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

93/ 2017.08.24

Шүүгдэгч: П.Мэндбаяр

Зүйл, анги: 17.1 дүгээр зүйлийн 2.1

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: 2 жилийн хугацаагаар хорих ялыг тэнсэж 1 жилийн хугацаагаар хянан харгалзсан.

2017.08.24

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Хохирогч иргэний нэхэмжлэгч: Г.Түмэн-Өлзий

Шүүгдэгч: У.Оюун-Эрдэнэ

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн хорих ял эдлүүлэхийг 01 жилийн хугацаагаар хойшлуулсан.

 

2017.08.25

Шүүгдэгч: Х.Болормаа

Зүйл, анги: 106.2

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдаанд шинжээч нарыг оролцуулахаар 2017. 09.06-ны 11 цаг 00 минут хүртэл хойшлуулсан.

 

 

 

 


Бусад