Сайхан сум дахь Сум дундын шҮҮх http://court.khotol.se.gov.mn/ ru Сайхан сум дахь Сум дундын шҮҮх DataLife Engine ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1618--.html http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1618--.html ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-01-01 - 2020-12-30)

Огноо

Шүүхийн нэр

Маргааны төрөл/зүйл хэсэг

Танхим

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Хаалттай эсэх

1

2020-12-01 14:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Яллагдагч: Н.Батжаргал

ЭХТА 12.1-4

Танхим-1

А.Нарантуяа

Үгүй

2

2020-12-01 15:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Яллагдагч: Т.Урантуяа

ЭХТА 10.1-1

Танхим-1

А.Нарантуяа

Үгүй

3

2020-12-03 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Отгонбаяр
Хохирогч: Г.Энхбат

ЗтХ 5.2-1.1

Танхим-1

Г.Алгирмаа

Үгүй

4

2020-12-03 15:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Яллагдагч: Б.Батзул

ЭХТА 10.1-1

Танхим-1

А.Нарантуяа

Үгүй

5

2020-12-04 14:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Ундармаа
Хохирогч: Б.Отгонбаяр

ЗтХ 17.1-18.2

Танхим-1

Г.Сарантуяа

Үгүй

6

2020-12-10 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Д.Баямбахүү
Хохирогч: Б.Чингис

ЭХТА 11.4-1

Танхим-1

Г.Алгирмаа

Үгүй

6

2020-12-10 14:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: П.Ганцэцэг
Шүүгдэгч: Б.Жамба

ЭХТА 16.2-1

Танхим-1

А.Нарантуяа

Үгүй

8

2020-12-15 14:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Шүүгдэгч: Г.Зууннасан
Шүүгдэгч: А.Отгонбаяр
Хохирогч: Ц.Балжинням

ЭХТА 17.12-2.1ЭХТА 17.12-2.2

Танхим-1

А.Нарантуяа

Үгүй

Тов нэгтгэсэн
Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэнД.Наранцэцэг

]]>
admin Mon, 30 Nov 2020 09:23:02 +0000
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1617--.html http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1617--.html ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-01-01 - 2020-12-30)

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Танхим

Огноо, цаг

Оролцогч

Шүүхийн нэр

1

А.Нарантуяа

Танхим-

2020-12-10 14:30

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: П.Ганцэцэг
Шүүгдэгч: Б.Жамба

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

2

Г.Алгирмаа

Танхим-1

2020-12-03 10:00

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Отгонбаяр
Хохирогч: Г.Энхбат

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

3

А.Нарантуяа

Танхим-1

2020-11-23 11:00

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Шүүгдэгч: Г.Зууннасан
Шүүгдэгч: А.Отгонбаяр
Хохирогч: Ц.Балжинням

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

4

А.Нарантуяа

Танхим-1

2020-11-17 16:45

Прокурор: Н.БАДАМ
Зөрчилд холбогдогч: Г.Ганбат
Хохирогч: Л.Батжаргал

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

5

Г.Сарантуяа

Танхим-1

2020-11-17 16:00

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Ишжамц

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Тов нэгтгэсэн:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг

]]>
admin Wed, 18 Nov 2020 04:17:04 +0000
Мэдэгдэл 2020.11.30 http://court.khotol.se.gov.mn/news/1616--2020.11.30.html http://court.khotol.se.gov.mn/news/1616--2020.11.30.html ]]> admin Thu, 12 Nov 2020 04:10:30 +0000 ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ http://court.khotol.se.gov.mn/doloo/1615--.html http://court.khotol.se.gov.mn/doloo/1615--.html ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

(2020-11-02 - 2020-11-11)

Хурал дууссан огноо

Шүүхийн нэр

Шүүгч

Хурал товлосон огноо

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2020-11-10 16:40

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.БАДАМ
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Мөнхсайхан

А.Нарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

2

2020-11-09 17:02

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Отгонбаяр
Хохирогч: Г.Энхбат

Г.Алгирмаа

2020-11-09 15:00

Шүүх хуралдаан хойшилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан

3

2020-11-09 15:45

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Хохирогч: Б.Бямбасүрэн
Хохирогч: Б.Нямсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батдэлгэр

Г.Сарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

4

2020-11-06 17:13

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Б.Гантогтох

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

5

2020-11-06 16:48

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.БАДАМ
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ренбуу
Хохирогч: Б.Мөнхгэрэл

А.Нарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

6

2020-11-06 10:27

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Яллагдагч: Б.Ууганбаяр

А.Нарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

7

2020-11-05 16:04

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.БАДАМ
Зөрчилд холбогдогч: С.Гантогоо
Хохирогч: Г.Дарханбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Ариунтуяа

А.Нарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

8

2020-11-05 12:44

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Зөрчилд холбогдогч: Б.Ганзориг
Хохирогч: Ч.Цэндсүрэн
Прокурор: Н.Бадам

Г.Сарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

 

9

2020-11-04 16:13

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Зөрчилд холбогдогч: Б.Мөнхсайхан
Прокурор: Н.Бадам

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

10

2020-11-04 11:16

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мөнхсайхан

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

11

2020-11-04 10:22

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам
Зөрчилд холбогдогч: Л.Алтансувд
Зөрчилд холбогдогч: А.Отгонцэцэг

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан хойшилсон
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн

12

2020-11-03 17:14

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН

А.Нарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

13

2020-11-03 14:06

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Зөрчилд холбогдогч: В.Нармандах
Зөрчилд холбогдогч: Б.Билэгдэмбэрэл
Прокурор: Н.Бадам

А.Нарантуяа

Шүүх хуралдаан хойшилсон
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан

14

2020-11-03 12:34

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Д.Мөнхдаваа
Шүүгдэгч: Г.Нэргүй

А.Нарантуяа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

15

2020-11-03 10:58

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Д.Баасансүрэн
Хохирогч: Б.Машбат

Г.Алгирмаа

Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

 

]]>
admin Wed, 11 Nov 2020 03:26:06 +0000
ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1614--.html http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1614--.html ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-11-03)

Огноо

Шүүхийн нэр

Оролцогч

Маргааны төрөл/зүйл хэсэг

Танхим

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Хаалттай эсэх

1

2020-11-06 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгч: Э.Нарангэрэл
Хариуцагч: Ж.Мягмарсүрэн

1. Иргэний хууль

Танхим-2

Г.Алгирмаа

Тийм

2

2020-11-06 12:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгч: Б.Нямсамбуу

2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуу2.10. Ажилласан жил тогтоолгох

Танхим-1

Г.Сарантуяа

Үгүй

3

2020-11-06 14:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Мөнхзул

2.10. Ажилласан жил тогтоолгох

Танхим-1

Г.Сарантуяа

Үгүй

4

2020-11-06 15:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгч: Ү.Саранчимэг
Хариуцагч: Д.Батдэлгэр

4.1. Гэрлэлт цуцалсан4.4. Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах

Танхим-1

Г.Сарантуяа

Тийм

5

2020-11-10 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Хүсэлт гаргагч: Г.Рагчаабазар

2.10. Ажилласан жил тогтоолгох

Танхим-2

Г.Алгирмаа

Үгүй

Тов нэгтгэсэн:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг

]]>
admin Tue, 10 Nov 2020 08:46:50 +0000
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1613--.html http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1613--.html ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-01-01 - 2020-11-30)

Огноо

Шүүхийн нэр

Маргааны төрөл/зүйл хэсэг

Танхим

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Хаалттай эсэх

1

2020-11-03 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан
Шүүгдэгч: Д.Баасансүрэн
Хохирогч: Б.Машбат

ЭХТА 11.6-1

Танхим-1

Г.Алгирмаа

Үгүй

2

2020-11-03 14:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.БАДАМ

Зөрчилд холбогдогч:

В.Нармандах

Зөрчилд холбогдогч:

Б.Билэгдэмбэрэл

Өмгөөлөгч:

Г.Цолмонгэрэл

ЭХТА 14.7-1

Танхим-1

А.Нарантуяа

Үгүй

3

2020-11-04 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх

Прокурор: Н.Бадам

Зөрчилд холбогдогч:

Б.Мөнхсайхан

ЗтХ 6.26-1

Танхим-2

Г.Алгирмаа

Үгүй

 

Тов нэгтгэсэн:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг

]]>
admin Tue, 10 Nov 2020 08:26:15 +0000
"АЖЛЫН БАЙРНЫ СЭТГЭЛ ЗҮЙ, АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕСС, ТҮҮНИЙГ ТАЙЛАХ АРГА" СЭДЭВТ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО http://court.khotol.se.gov.mn/news/1612--.html http://court.khotol.se.gov.mn/news/1612--.html

        Сэлэнгэ аймгийн сайхан сум дахь сум дундын Шүүхийн тамгын газрын "Сургалт хариуцсан ажлын хэсгийн" 4-р улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Ажлын байрны сэтгэл зүй, ажлын байрны стресс, түүнийг тайлах арга" сэдэвт сургалтыг 2020.11.06-ны өдөр Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн сэтгэл зүйч Б.Нямаа-г урьж шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

 

 

 

 

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газар

]]>
admin Mon, 09 Nov 2020 09:23:20 +0000
ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1611--.html http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1611--.html ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-11-03)

Огноо

Шүүхийн нэр

Оролцогч

Маргааны төрөл/зүйл хэсэг

Танхим

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Хаалттай эсэх

1

2020-11-06 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгч: Э.Нарангэрэл
Хариуцагч: Ж.Мягмарсүрэн

1. Иргэний хууль

Танхим-2

Г.Алгирмаа

Тийм

2

2020-11-06 12:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгч: Б.Нямсамбуу

2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуу2.10. Ажилласан жил тогтоолгох

Танхим-1

Г.Сарантуяа

Үгүй

3

2020-11-06 14:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Мөнхзул

2.10. Ажилласан жил тогтоолгох

Танхим-1

Г.Сарантуяа

Үгүй

4

2020-11-06 15:30

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгч: Ү.Саранчимэг
Хариуцагч: Д.Батдэлгэр

4.1. Гэрлэлт цуцалсан4.4. Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах

Танхим-1

Г.Сарантуяа

Тийм

5

2020-11-10 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Хүсэлт гаргагч: Г.Рагчаабазар

2.10. Ажилласан жил тогтоолгох

Танхим-2

Г.Алгирмаа

Үгүй

Тов нэгтгэсэн:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг

]]>
admin Fri, 06 Nov 2020 06:29:01 +0000
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ БОЛЛОО http://court.khotol.se.gov.mn/1610--.html http://court.khotol.se.gov.mn/1610--.html

 

     Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа өнөөдөр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байранд боллоо. Энэхүү ёслолд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Э.Батбаяр, гишүүн Л.Атарцэцэг, Д.Цогтсайхан, Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга О.Амгаланбаатар, Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлийн дарга Ш.Отгонцэцэг, гишүүн Б.Биндэрьяа, Н.Ганбаатар болон ажлын албаны нэгжийн удирдлагууд, Нийслэл дэх анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн захиргааны ажилтнууд оролцсон бөгөөд орон нутгийн шүүхүүдтэй онлайнаар холбогдсон юм.

 

     

        Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанаас Хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах зохион байгуулагч С.Гандолгор, Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын туслах, хууль зүйн асуудал хариуцсан ахлах зохион байгуулагч Г.Энхдөлгөөн, Ахлах зохион байгуулагч Э.Марал нар төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө. Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газраас Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Д.Мөнгөнзул, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Намуун, Д.Ичинхорлоо, Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас Шүүгчийн туслах Б.Нинжбадгар, А.Арай, Ц.Отгонбаяр, Т.Сарантуяа, Б.Сосорбарам, Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Д.Цэвэлмаа нар тус тус төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөв. Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн С.Мягмардэмбэрэл, Шүүгчийн туслах Д.Айсауле, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас Шүүгчийн туслах Г.Ариунтуяа, Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас Шүүгчийн туслах М.Дорждэрэм, Б.Хишигдэлгэр, Багануур дүүргийн шүүхийн тамгын газраас Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Г.Анхбаяр нар тус тус тангараг өргөлөө. Мөн Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Батжаргал, Н.Амарзаяа, Ш.Жаргалмаа, Б.Төгөлдөр, Б.Энхжаргал нар тус тус тангараг өргөв.

 

 

      Түүнчлэн Баянхонгор аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас В.Ундрах-Оргил, Булган аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас Э.Уянга, Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас Г.Оюунтуяа, Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас Б.Долгорсүрэн, Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас Э.Булгантамир, Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас П.Цэнднасан, Ж.Мухлай, И.Бадамцэцэг, Сүхбаатар аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас Э.Энхсаруул, С.Бат-Очир, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газраас С.Төртулах, Увс аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас Б.Сарантуяа, Н.Удвал, Т.Жаргалсайхан нарын шүүхийн захиргааны ажилтнууд тус тус онлайнаар холбогдож, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө.

 

     

      Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Э.Батбаяр тангараг өргөсөн шүүхийн захиргааны ажилтнуудад баяр хүргэж хэлсэн үгэндээ "Юуны өмнө та бүхэнд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангаргаа өргөж, шүүхийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагчдын эгнээнд нэгдэн орж байгаад баяр хүргэе! Өнөөдөр та бүхэн Монгол Улсын Төрийн сүлдэндээ мэхийн ёсолж, Төрийн далбаанаас адис аван эх орон, ард түмнийхээ төлөө эрдэм чадлаа зориулж, төрийн хууль, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, албан үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэхээ тангараглалаа. Шүүхийн захиргааны байгууллагын өндөр босгыг даван ажил, хөдөлмөрийнхөө гарааг эхлүүлж байгаа Та бүхний хувьд шүүхийн үйлчилгээг иргэдэд бүтээмжтэй, хариуцлагатай байдлаар хүргэх, шүүх, шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудын нэр хүнд, олон нийтийн итгэлийг хадгалах, ажил мэргэжилдээ мэргэших зэрэг нэн хариуцлагатай үүрэг ногдож байна. Иймд Та бүхнийг өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, шүүхийн захиргааны ажилд сэтгэл, зүтгэл гарган ажиллах, ашиг сонирхлын аливаа зөрчлөөс ангид байж, иргэд, олон нийтийн итгэлийг хадгалж, тууштай мэргэшин ажиллана гэдэгт найдаж байна. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье” гэлээ.

Тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа дурсгалын зураг татуулснаар өндөрлөв.

 

 

Шүүхийн хэвлэл мэдээллийн хэлтэс


]]>
admin Fri, 06 Nov 2020 03:52:08 +0000
ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1609--.html http://court.khotol.se.gov.mn/hural/1609--.html ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

(2020-11-30)

Огноо

Шүүхийн нэр

Оролцогч

Маргааны төрөл/зүйл хэсэг

Танхим

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Хаалттай эсэх

1

2020-11-02 14:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгч: Ж.Батхүү

1. Иргэний хууль

Танхим-1

А.Нарантуяа

Үгүй

2

2020-11-06 10:00

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын иргэний шүүх

Нэхэмжлэгч: Э.Нарангэрэл
Хариуцагч: Ж.Мягмарсүрэн

1. Иргэний хууль

Танхим-2

Г.Алгирмаа

Тийм

 

Тов нэгтгэсэн: Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг

]]>
admin Mon, 02 Nov 2020 09:41:35 +0000