Нүүр хуудас > Хурлын тов > ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ


11-01-2019, 03:58. Зохиогч: admin

Сэлэнга аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүхийн

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

 

2019-01-10

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүний нэр

Нэхэмжлэгч, хариуцагч, хүсэлт гаргагчийн нэр

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх хуралдаан болох огноо

Шүүх хуралдааны оролцогчийн нэр

Тайлбар

1

Г.Дэлгэрсайхан

Б.Баянзаяа н.Öýðýííàäìèä

Хүүхдийн эцэг тогтоолгох

2019-01-30 11:00

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга:С.Цэнд-Аюуш

Хаалттай

2

Г.Дэлгэрсайхан

Б.Атарцэцэг

Улсад ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

2019-01-10 14:00

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга:С.Цэнд-Аюуш

Нээлттэй

3

Г.Дэлгэрсайхан

Т.Энхболд-ШШГХ

Түрээсийн төлбөр 6000.000 төгрөг гаргуулах

2019-01-11 10:30

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч:н.Оюунсувд

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга:С.Цэнд-Аюуш

Нээлттэй

4

А.Нарантуяа

Т.Баасансүрэн А.Мөнхтүвшин

Гэрлэлт цуцлуулах, асрамж тогтоолгох, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах

2019-01-16 10:00

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга:Б.Ариунбаяр

Хаалттай

5

Г.Сарантуяа

"Өгөөж найрамдал” ХХК-Г.Сэлэнгэ

308.000 төгрөг гаргуулах

2019-01-17 10:00

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга:С.Цэнд-Аюуш

Нээлттэй

6

Г.Сарантуяа

Í.Öýðýíëõàì

À.Ìөíõ-Ýðäýíý

ãýðëýëò öóöëàõ òóõàé

2018-01-17 11:30

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга С.Цэнд-Аюуш

Хаалттай

7

А.Нарантуяа

С.Алтанзул Д.Ганболд

Д.Ганболдыг тусдаа амьдрахыг даалгах, шүүхийн шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавихыг ШШГГазарт даалгах тухай

2019-01-18 14:00

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга:Б.Ариунбаяр

Нээлттэй

8

Г.Дэлгэрсайхан

Ã.Áàÿíìөíõ Ø.Áàò-Èðýýäүé

Рапсныүнэ6709500төгрөг гаргуулахтухай

2019.01.18 15:00

Нýõýìæëýã÷èéí èòãýìæëýãäñýí òөëөөëөã÷ Ã.Áàÿíìөíõ Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга С.Цэнд-Аюуш

нээлттэй

 

 

Тов нэгтгэсэн: Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг

 

Шүүх хуралдааны товыг "shuukh.mn” цахим хуудаснаас үзэх боломжтой.


Бусад