Нүүр хуудас > Мэдээ,Мэдээлэл > Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны бүртгэлийн нэгдсэн системийг нэвтрүүллээ

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны бүртгэлийн нэгдсэн системийг нэвтрүүллээ


4-10-2015, 13:44. Зохиогч: admin

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны бүртгэлийн нэгдсэн системийг нэвтрүүллээ

 

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны бүртгэлийн нэгдсэн системийг өнөөдрөөс шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд нэвтрүүлж эхэллээ. Энэхүү бүртгэлийн нэгдсэн системийг хэрэглэснээр улсын хэмжээнд эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, эвлэрүүлэн зуучлагчдын ажлыг хөнгөвчлөх, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг хянах, мэдээллийн сангаас бүх төрлийн мэдээллийг авах, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны нэгдсэн мэдээг шуурхай, үнэн зөв гаргах зэрэг ач холбогдолтой юм.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байранд өнөөдөр болсон Эвлэрүүлэн зуучлагчдын давтан сургалтын үеэр энэхүү програмыг танилцуулж, хэрэглэх аргыг шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч нарт заалаа.

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны бүртгэлийн нэгдсэн системийг нэвтрүүллээ

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны бүртгэлийн нэгдсэн системийг нэвтрүүллээ

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны бүртгэлийн нэгдсэн системийг нэвтрүүллээ

 

 


 

Шүүхийн хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс


Бусад