Нүүр хуудас > Мэдээ,Мэдээлэл > 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ны байдлаар тус шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах хэсэгт

2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ны байдлаар тус шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах хэсэгт


24-11-2016, 09:05. Зохиогч: admin

ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ч.БОЛДБААТАР

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ

 


 

 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны талаар:

2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ны байдлаар тус шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах хэсэгт 108 өргөдөл хүлээн авсан байна.

Эдгээрээс маргааны төрлөөр нь авч үзвэл

Иргэний эрх зүйн маргаан

86 өргөдөл хүлээн авсан байна.

 

Гэр бүлийн маргаан

20 өргөдөл хүлээн авсан байна.

 

Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан

2 өргөдөл хүлээн авсан байна.

 

Шийдвэрлэсэн байдлаар нь ангилвал

Шийдвэрлэсэн

88 өргөдөл

Эвлэрлийн гэрээ байгуулагдсан

63 өргөдөл

Шүүгчийн захирамжаар баталгаажсан

53 өргөдөл

Шүүхэд захирамж гаргуулахаар шилжүүлэн хянагдаж байгаа

4 өргөдөл

Эвлэрэл амжилтгүй болж дуусгавар болсон

25 өргөдөл

Үлдэгдэл

12 өргөдөл

Хүлээн авахаас татгалзсан

6 өргөдөл:

· Тайлбар гаргагчийн оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харъяалал зөрчсөн үндэслэлээр 2 өргөдөл

· ИХШХШТХ-ийн 132.4-т заасаныг зөрчсөн үндэслэлээр 4 өргөдөл

 

 

 

 


Мэдээлэл гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг


Бусад