Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
11-02-2020, 09:35   Хэсэг: Мэдээлэл, Мэдээ,Мэдээлэл   Сэтгэгдэл: 0  

2019 оны шүүн таслах ажиллагааны тайлан-1

2020-01-30

Тус шүүх 2019 онд эрүүгийн хэрэг 83, иргэний хэрэг маргаан 201, зөрчлийн хэрэг 103-ийг тус тус хянан шийдвэрлэж, 16 хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авчээ.

Эрүүгийн хэрэг:

Тус шүүх нь 2019онд 122 хүнд холбогдох 93эрүүгийн хэрэг хүлээн авч, 105 хүнд холбогдох 83 хэргийг хянан шийдвэрлэж,6 хүнд холбогдох 5 эрүүгийнхэргийг прокурорт буцааж, 5 хүнд холбогдох 11 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. 81 хүн ял шийтгүүлжээ.

Он

Бүгд

Үүнээс:

Хэрэг

Хүн

Прокурорт буцаасан

Хэрэгсэхгүй болгосон

Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн

Таслан шийдвэрлэсэн

хэрэг

хүн

хэрэг

хүн

хэрэг

хүн

хэрэг

хүн

1

2017

88

122

1

3

9

17

 

 

79

86

2

2018

110

139

3

3

 

5

1

1

97

126

3

2019

93

122

5

6

1

 

 

 

83

105

2018 онд 1 хүнийг, 2019 онд 3 хүнийг эрүүгийн хариуцлага /хорих ял/-аас чөлөөлсөн.

 

Шүүх 9 хэргийг бүрэлдэхүүнтэйгээр, 74 хэргийг шүүгч дангаар хянан шийдвэрлэж, 35 хүнд холбогдох 30 хэргийг хялбаршуулсан журмаар, 70 хүнд холбогдох 53 хэргийг ердийн журмаар шийдвэрлэсэн байна.

Шүүхээр 2018, 2019 онд хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийн төрөл:

Хэргийн төрөл

Хянан шийдвэрлэсэн

2018

2019

хэрэг

хүн

хэрэг

хүн

Нийт

97

126

83

105

Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

ЭХТА-ийн 10-р бүлэг/

3

3

7

7

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг

/ЭХТА-ийн 11-р бүлэг/

30

31

22

26

Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /ЭХТА-ийн 12-р бүлэг/

6

18

4

4

Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг

/ЭХТА-ийн 15-р бүлэг/

1

1

 

 

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

/ЭХТА-ийн 17-р бүлэг/

24

34

25

43

Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг /ЭХТА-ийн 23-р бүлэг/

3

3

 

 

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг

/ЭХТА-ийн 24-р бүлэг/

8

10

10

10

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал , тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /ЭХТА-ийн 27-р бүлэг/

22

26

15

15

 

Өмнөх оны мөн үеэс хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг 14 хэргээр буюу 14.4 хувиар, гэмт хэрэгт холбогдсон хүн 21 хүнээр буюу 16.6 хувиар, ял шийтгүүлсэн 81 хүн байгаа нь 15 хүнээр буюу 15,6 хувиар тус тус буурсан байна.

Ял шийтгэл оногдуулсан байдал:

Ялын төрөл

2018 он

2019 он

Өсөлт

Бууралт

 

НИЙТ

96

81

 

15

1

Торгох

52

38

 

14

2

Зорчих эрхийг хязгаарлах

 

 

 

 

3

Хорих

32

31

 

1

4

Нийтэд тустай ажил хийлгэх

12

12

 

 

5

Эрх хасах нэмэгдэл ял хэрэглэсэн

2

12

10

 

 

Шүүх 31 хүн /үүнээс: хорих ялын биечлэн эдлүүлэх 23+эмэгтэй 1/-д хорих ял, 38 хүнд 27.500.000 төгрөгийн торгох ял, 12 хүнд нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулж, 7 хүний тогтоол биелүүлэх /үүнэс:өсвөр насны хүн-6, жирэмсэн хүн-1/-ийг хойшлуулсан байна.

Шүүх бүрэлдэхүүн:

2018 онд: 2019 онд

Дангаар: 91 хэрэг, 74 хэрэг

Бүрэлдэхүүнээр 6 хэрэг 9 хэрэг хянан шийдвэрлэсэн.

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, журмаар:

2018 онд 2019 онд

ХЖ-аар 49 хүнд холбогдох 44 хэрэг, 35 хүнд холбогдох 30 хэрэг

Ердийн журмаар 75 хүнд холбогдох 51, 70 хүнд холбогдох 53 хэрэг шийдвэрлэсэн байна.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахадтайлангийн хугацаанд ял шийтгүүлсэн эмэгтэй 7 хүн байгаа нь 1 хүнээр буурсан, өсвөр насны 9 хүн ял шийтгүүлсэн нь 6 хүнээр нэмэгдсэн, согтуурсан үедээ гэмт хэрэг үйлдсэн 3 хүн байгаа нь 23 хүнээр буурсан байна. Тэнсэгдсэн хүн хянан харгалзах хугацаанд гэмт хэрэг үйлдэж ял эдлэх болсон 2 хүн байгаа нь 3 хүнээр буурсан, хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн 21 хүн байгаа нь 1 хүнээр буурсан байна.

 

Ял шийтгүүлэгчдийг насны ангиллаар авч үзвэл:

2018 онд: 2019 онд

14-15 нас 2 хүн 2

16-17 нас 1хүн 4

18-21 нас 12хүн 9

22-29 насны 23 хүн, 9

30-34 насны 16 хүн, 14

35 дээш насны 42 хүн 43 үүнээс 55 дээш насны эмэгтэй 6

60 дээш насны эрэгтэй 2 хүн ял шийтгүүлжээ.

 

Боловсролын түвшнээр нь авч үзвэл:

2018 онд 2019 онд

Бакалавр 15 9

Тусгай мэргэжлийн дунд3 2

бүрэн дунд боловсролтой 43 29

суурь боловсролтой 15 20

бага боловсролтой 11 7

боловсролгүй 9 1 хүн тус тус шийтгүүлжээ.

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар нь авч үзвэл:

2018 онд 53 ажилгүй хүн, 2019 онд 31 ажилгүй хүн ял шийтгүүлсэн нь дийлэнх байна. 2018, 2019 онд Төрийн албан хаагчдаас тус бүр 4 хүн ял шийтгүүлжээ.

Гэмт хэргийн улмаас хохирсон байдал:

2018 онд 104 хүн хохирч үүнээс 5 хүн нас барж, 2019 онд 94 хүн хохирч үүнээс 10 хүн нас барсан /эмэгтэй-2, өсвөр нас-1/ байна.

 

Гэмт хэргийн улмаас амь бие, эрүүл мэндэд учирсан хохирол:

 

Үзүүлэлт

2018 он

2019 он

Өсөлт бууралт

Тоо

Хувь

 

Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүн

104

94

-10

-10,6

1

Амь бие, эрүүл мэндэд учирсан хохирол

Амь хохирсон

5

10

5

1 дахин өссөн

2

Гэмтэл

Хүнд

10

5

-5

-50

Хүндэвтэр

24

12

-12

-50

Хөнгөн

26

20

-6

-23.1

3

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн

9

4

-5

-55.6

 

2018 онд гэр бүлийн хүчирхийлэлд 9 хүн өртсөны 7 нь эмэгтэй хүн байна.

2019 онд гэр бүлийн хүчирхийлэлд 4 эмэгтэй хүн өртсөны 3 нь өсвөр насны эмэгтэй хүн үүнээс 2 хүн нь бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байна.

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол:

Үзүүлэлт /төгрөг/-өөр

2018 он

2019 он

1

Нөхөн төлүүлөхээр

112.210.633

289.961.242

2

Улсын орлого болгохоор

13.840.000

39.636.250

 

Шүүхээс 2018 онд гэмт хэргийн улмаас 112.210.633 төгрөгийн хохирол учирсныг нөхөн төлүүлэхээр,13.840.000төгрөгийг улсын орлого болгохоор,2019 онд 289.961.242 төгрөгийн хохирол учирсныг нөхөн төлүүлэхээр, 39.636.250 төгрөгийг улсын орлого болгохоор тус тус шийдвэрлэжээ.

 

Шүүхээр хянан шийдвэрлэсэн хэргүүдээс:

Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг сүүлийн 2 жилийн байдлаар буураагүй байна.

Иргэний хэрэг:

Шүүх тайлангийн хугацаанд 298 иргэнийхэрэг, нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авч,хуульд заасан үндэслэлээр 65 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 201 хэрэг хянан шийдвэрлэж, 25 иргэний хэргийн үлдэгдэлтэй гарсан байна.

Хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэлийн тоо өмнөх оны мөн үеэс36-гаар буюу 13.7 хувиар, шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 8 хэргээр буюу 4.1 хувиар тус тус өсчээ.

Шүүхэд шинээр хүлээн авсан 273 нэхэмжлэл, хүсэлтийн 65-ийг буюу 23,8 хувийг хүлээн авахаас татгалзсан байна. Хүлээн авахаас татгалзсан байдлыг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 21 нэхэмжлэлээр буюу 47,7 хувиар өсчээ.

Шийдвэрлэсэн байдал

2017 он

2018 он

2019 он

Шийдвэрлэсэн нийт хэрэг

215

193

201

ИХШХШТХ-ийн 74-р зүйлд заасан хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг

105

71

102

ИХШХШТХ-ийн 115-р зүйлээр шийдвэрлэсэн

98

113

88

ИХШХШТХ-ийн 117-р зүйлд зааснаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон

12

9

11

Шүүх бүрэлдэхүүн

Шүүгч дангаар

208

187

195

Шүүх бүрэлдэхүүнээр

7

6

6

Эцсийн үлдэгдэл

32

32

25

 

Шүүхээр хянан шийдвэрлэсэн нийт 201 хэргийн 88 хэрэг буюу 43.8 хувийг ИХШХШТХ-ийн 115-р зүйлээр шийдвэрлэсэн бол 102 хэрэг буюу 50.7 хувийг ИХШХШТХ-ийн 74-р зүйлд заасан хялбаршуулсан журмаар, 11 хэрэг буюу 5.5 хувийг ИХШХШТХ-ийн 117-р зүйлд зааснаар хэрэгсэхгүй болгожээ.

Шийдвэрлэсэн хэргийг өмнөх онтой харьцуулахад ИХШХШТХ-ийн 115-р зүйлээр шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 25 хэргээр буюу 22.1 хувиар буурсан, ИХШХШТХ-ийн 74-р зүйлд заасан хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 31 хэргээр буюу 43.7 хувиар өссөн, ИХШХШТХ-ийн 117-р зүйлд зааснаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон хэргийн тоо 2 хэргээр буюу 22.2 хувиар буурчээ.

 

Шийдвэрлэсэн хэрэг, маргааны төрөл:

Хэрэг, маргааны төрөл

он

2017

2018

2019

Нийт шийдвэрлэсэн иргэний хэрэг

215

193

201

Иргэний эрх зүйн маргаан

116

86

109

ИХШХШТХуулиар

57

66

49

Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан

22

33

33

Хөдөлмөрийн эрх зүйн маргаан

5

6

3

Нийгмийн даатгалын багц хуулиар

13

0

 

Газрын тухай хуулиар

0

1

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тухай хуулиар

1

0

1

ШШГТХуулиар

1

0

1

Цагаатгалын нөхөн олговор

 

 

1

Татварын ерөнхий хуулиар

0

1

4

 

Хянан шийдвэрлэсэн нийт 201 иргэний хэрэгт:

Иргэний хуулиар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 109 буюу 54,2 хувийг

ИХШХШТХуулиар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 86 буюу 42,8 хувийг

Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 33 буюу 16,4 хувийг,

Хөдөлмөрийн эрх зүйн маргаан шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 3 буюу 1,5 хувийг,

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тухай хуулиар 1 хэрэг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиар 1 хэрэг, Цагаатгалын нөхөн олговор олгох тухай хуулиар 1 хэрэг шийдвэрлэсэн бөгөөд энэ нь 0,5 хувийг тус тус эзлэж байна.

Шүүхээр хянан шийдвэрлэсэн хэрэг, маргааныг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад:

Иргэний эрх зүйн маргаан 23 хэргээр буюу 26.7 хувиар, Татварын ерөнхий хуулиар шийдвэрлэсэн хэрэг 3 хэргээр өссөн.

ИХШХШТХуулиар шийдвэрлэсэн хэрэг 17 хэргээр буюу 25,7 хувиар, Хөдөлмөрийн эрх зүйн маргаан 3хэргээр буюу 50 хувиар буурчээ.

Нийт шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн өмнө оны мөн үетэй харьцуулахад 8 хэргээр буюу 4.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Шийдвэрлэсэн хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад:

Иргэний хуулиар хянан шийдвэрлэсэн хэргээс худалдах худалдан авах гэрээтэй холбоотой 20 хэрэг шийдвэрлэсэн нь 11 хэргээр буюу 35.5 хувиар буурсан, эрх бүхий хуулийн этгээдээс олгосон зээлтэй холбоотой 60 хэрэг шийдвэрлэсэн нь 34 хэргээр буюу 1.3 дахин өсчээ. Төрөөс сум хөгжүүлэх сан болониргэдийн амьжиргааг сайжруулах зориулалтаар төсөл хөтөлбөрөөр олгодог эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй дэмжлэгүүдтэй холбоотой маргаантай хэрэг 20 хэргээр өссөн байна.

ИХШХШТХ-иар шийдвэрлэсэн хэргийг задалж авч үзвэл: Ажилласан жил тогтоосонхэрэг 21-ийг шийдвэрлэсэн нь 13 хэрэг буюу 38.2 хувиар буурсан, хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай 6 хэрэг шийдвэрлэсэн нь 5 хэргээр буюу 5 дахин өссөн байна.

Гэр бүлийн тухай хуулиар гэрлэлт цуцалсан 22 хэрэг шийдвэрлэсэн нь 9 хэргээр буюу 69.2 хувиар өссөн, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай 4 хэрэг шийдвэрлэсэн нь 6 хэргээр буюу 60 хувиар буурсан нь хамгийн их үзүүлэлттэй байна.

Шүүх 6 хэргийг бүрэлдэхүүнтэйгээр, 195 хэргийг шүүгч дангаар хянан шийдвэрлэжээ. Өмнөх оноос шүүгч дангаар шийдвэрлэсэн хэрэг 8 хэргээр буюу 4.3 хувиар өссөн.

Хэргийн хянагдсан байдал:

Тус шүүхийн хянан шийдвэрлэсэн 201 иргэний хэргээс 12хэрэг давж заалдах гомдолоор давж заалдах шатны шүүхэд хянагдаж, 3 хэрэгт хяналтын гомдол гаргасны 2 хэргийг шийдвэрлэж шийдвэр магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон, 1 гомдлыг хэлэлцэхгүй орхисон байна.

 

Хянан шийдвэрлэсэн байдал

2018 он

2019 он

Өсөлт бууралт

тоо

хувь

 

Нийт

8

14

6

75

1

Хэвээр үлдээсэн

1

6

5

5 дахин

2

Өөрчлөлт орулсан

5

2

-3

60

3

Хүчингүй болгосон

2

6

4

2 дахин

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжаар 2019 онд 12.543.236 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт оруулсан нь өмнөх оноос 1033.009 төгрөгөөр буюу 9.0 хувиар өссөн байна.


 

 


Нийтэлсэн admin   Үзсэн: 389   |   Сэтгэгдэл: 0
Хэвлэх
Төсөөтэй мэдээлэл:
Иргэн таньд
Авлигын талаарх гомдол мэдээлэл өгөх
Шүүхийн ёс зүйн хороо
Хандалт
Бидэнтэй нэгдээрэй
Санал асуулга
 

Ярилцлага

Та шүүхэд итгэдэг үү?

Тийм
Үгүй

 
 
  |  
«    Нэгдүгээр сар 2023    »
ДаМяЛхаПүБаБямНям
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031