Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
10-07-2020, 03:26   Хэсэг: Мэдээлэл, Мэдээ,Мэдээлэл   Сэтгэгдэл: 0  

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ

Хянасан: Тамгын газрын дарга Ч.Болдбаатар

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Нэг. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн талаар:

Шүүх нийт /5 хэргийн 11 хүн+33 хэргийн 42 хүн/ 53 хүнд холбогдох 38 хэргээс 1 хүнд холбогдох 1 хэргийг прокурорт буцааж, 5 хүнд холбогдох 3 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нийт 30 хэргийг хянан шийдвэрлэж, 42 хүнийг гэм буруутайд тооцожүүнээс 14 хүнийг хорих ял оногдуулахгүйгүйгээр тэнссэн, 1 хүнийг асран хамгаалагчид халамжлуулахаар шилжүүлж, 27 хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, ял шийтгэл оногдуулсан бөгөөд тайлангийн эцэст 4 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

№ 

Он

Бүгд

Үүнээс:

 

 

 

 

 

 

хэрэг

хүн

Прокурорт буцаасан

Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон

Харъяалалын

дагуу

шилжүүлсэн

Хэргийг түдгэлзүүлсэн

Таслан шийдвэрлэсэн

Хүмүүжлийн чанартай албадлагын   арга хэмжээ хэрэглэсэн

Эмнэлэгийн чанартай албадлагын   арга хэмжэээ хэрэглэсэн

Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн

Эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлсөн

Эцсийн үлдэгдпэл

хэрэг

хүн

хэрэг

хүн

хэрэг

хүн

хэрэг

хүн

хэрэг

хүн

хэрэг

1

2019.02 улирал

52

67

6

7

 

 

 

 

 

 

38

19

 

 

11

2

8

2

2020.02 улирал

38

54

1

1

 

 

 

 

3

5

30

28

 

1

14

 

4

 

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг 30 байгаа нь 8 хэргээр буюу 21.1 хувиарбуурсан, ял шийтгүүлсэн хүн 28 байгаа нь 9 хүнээр буюу 47.4 хувиар өссөн. Үүнээс:

Хорих ял шийтгүүлсэн хүн 11 байгаа нь 8 хүнээр буурсан

Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар 2019, 2020 онд тус бүр 5 хүн шийтгүүлсэн

Торгох ял шийтгүүлсэн хүн12 байгаа нь 1 хүнээр буурсан,

торгох ялд оногдуулсан нийт торгуулийн дүн 8850.000 төгрөг байгаа нь 2250,000 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

 

Нийт ял шийтгүүлэгчдийг насны байдлаар авч үзвэл:

Урьд онд 14-21 насныхнаас 7 хүн ял шийтгүүлсэн бол энэ онд энэ насныхнаас ял шийтгүүлээгүй байна. Энэ онд 35-аас дээш насныхнаас 17 хүн ял шийтгүүлсэн нь урьд оны мөн үеэс 4 хүнээр буурчээ.

Эрүүгийн хэргийн үлдэгдэл 4 байгаа нь урьд оны мөн үеэс 4 хэргээр буурсан байна.

Давж заалдах шатны шүүхээр 1 хэрэг хянагдсан нь 2019 оноос 5 хэргээр буурсан, хяналтын шатны шүүхээр 4 хэргийг хянаж 2 хэргийг хүчингүй болгож, 2 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэсэн байна.

 

Таслан шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл:

Хэргийн төрөл

Шийдвэр лэсэн хэрэг, оноор

Оногдуулсан ял

Хариуцлагын төрөл

Нийт хүн

Торгох

Албадан ажил хийлгэх

Баривчлах

Хорих

Нийтэд тустай ажил хийлгэх

Зорчих эрхийг хязгаарлах

Хүмүүжлийн   чанартай албадлагын арга хэмжээ авах

Эмнэлэгийн   чанартай албадлагын арга хэмжээ авах

Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэх

Эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх

2019

2020

Хүнийг алах гэм хэрэг

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих

10

6

1

 

 

1

 

 

 

 

4

 

6

 

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

6

 

Хүний эрүүл мэндэд санаатай хүнд хохирол учруулах

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Бусдын эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах

5

8

7

 

 

 

2

 

 

 

 

 

9

 

Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол учруулсан

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Хулгайлах

5

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

Залилах

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

Мал хулгайлах

5

3

 

 

 

2

 

 

 

1

3

 

6

 

Эд хөрөнгө завших

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гэрч мөрдөн шалгах ажиллагааны үед үнэн зөв мэдүүлэг өгөхөө илэрхийлж, баталгаа гаргасны дараа зориуд худал мэдүүлэг өгөх

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг санаатайгаар эвдэж, гэмтээсэн

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Хүчиндэх

2

4

1

 

 

2

 

 

 

 

1

 

4

 

Бусад

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүгд

38

30

12

 

 

10

5

 

 

1

14

 

42

 

 

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, хохирогч:

Гэмт хэргийн улмаас амь хохирсон хүн 4 байгаа нь нодлингийн мөн үеэс 4-өөр, насанд хүрээгүй хохирогч 7 байгаа нь

3-аар тус тус нэмэгдсэн байна. Тайлант үед гэмт хэргийн улмаас 3 төрийн байгууллага, 31 хүн хохирч үүнээс 19 хүний эрүүл мэндэд хохирол учирсан байна. Хохирлын нийт хэмжээ 153.316.137 төгрөг байгаа нь нодлингийн мөн үеэс 60402.811 төгрөгөөр буурчээ.

Хоёр. Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал:

 

Он

Хүлээн авсан иргэний хэрэг, нэхэмжлэл, хүсэлт /бүгд/

Бүгдээс

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Үлдэгдэл

Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан

1

2019

151

36

87

24

2

2020

237

32

164

37

 

2020.02-р улиралд шийдвэрлэсэн 164 хэргээс: 2019.02 улиралд шийдвэрлэсэн 87 хэргийн:

ИХШХШТХ-ийн 115-р зүйлээр81 хэрэг буюу 49.4% 44 хэрэг буюу 50.6 хувийг

ИХШХШТХ-ийн 74-р зүйлээр 77 хэрэг буюу 46.9% 40 хэрэг буюу 46.0 хувийг

ИХШХШТХ-ийн 117-р зүйлээр 6 хэрэг буюу 3.7% 3 хэрэг буюу 3.4 хувийг тус тус шийдвэрлэжээ.

 

Тайлангийн хугацаанд хүлээн авсан 213 /урьд оны үлдэгдэл нэхэмжлэл-2 орсон/ нэхэмжлэл, хүсэлтээс 32 нэхэмжлэл буюу 15,0 хувийг хүлээх авахаас татгалзаж, 2019 оны мөн үед хүлээн авсан 128 /урьд оны үлдэгдэл нэхэмжлэл-4 орсон/ нэхэмжлэл, хүсэлтийн 36 нэхэмжлэл буюу 28,1 хувийгхүлээн авахаас татгалзсан байна.

Хүлээн авсан нэхэмжлэлийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад87 нэхэмжлэлээр буюу 70,2 хувиар өссөн, хүлээн авахаас татгалзсан нэхэмжлэл 4-өөр буюу 11.1 хувиар буурчээ.

 

 Шийдвэрлэсэн хэргийг эрх зүйн маргааны төрлөөр авч үзвэл:

 

Маргааны төрөл

Он

2019

2020

Шийдвэрлэсэн хэргийн тоо

87

164

Иргэний хуулиар

40

94

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар шийдвэрлэсэн хэргийн тоо

23

51

Гэр бүлийн тухай хуулиар шийдвэрлэсэн хэргийн тоо

17

10

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар

2

1

Татварын ехөнхий хуулиар

4

0

Бусад

1

8

 


Нийтэлсэн admin   Үзсэн: 462   |   Сэтгэгдэл: 0
Хэвлэх
Төсөөтэй мэдээлэл:
Мэдээлэл хайх булан
Иргэн таньд
Авлигын талаарх гомдол мэдээлэл өгөх
Шүүхийн ёс зүйн хороо
Шүүхэд мэдүүлэх эрх
Подкаст
Бидэнтэй нэгдээрэй
Санал асуулга
 

Ярилцлага

Та шүүхэд итгэдэг үү?

Тийм
Үгүй

 
 

Шүүхэд мэдүүлэх эрх

3.1.Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлоо зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа аливаа этгээд уг эрхээ хамгаалуулахаар энэ хуульд заасан журмын дагуу шүүхэд нэхэмжлэл, хүсэлт, гомдол гаргах хэлбэрээр мэдүүлэх эрхтэй.

3.2.Энэ хуулийн 3.1-д заасан эрхийг хамгаалах талаархи нэхэмжлэл, хүсэлт, гомдлыг шүүхээс гадуур урьдчилан шийдвэрлэх өөр журмыг хуулиар тогтоож болно.

3.3.Хуулиар харьяаллыг нь тогтоогоогүй эрх зүйн маргааныг энэ хуульд заасан журмын дагуу шүүх хянан шийдвэрлэнэ.

Видео
 
  Шүүхүүд
 • Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
 • Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар
 • Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газар
 • Багануур дүүргийн шүүхийн Тамгын газар
 • Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Архангай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Баянхонгор аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Булган аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар
 • Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар
 • Дорнод аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газар
 • Дундговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Завхан аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газар
 • Орхон аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар
 • Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газар
 •  
    |