Нүүр хуудас > Мэдээлэл, Иргэдийн төлөөлөгч > Иргэдийн төлөөлөгч нарт сургалт зохион байгууллаа

Иргэдийн төлөөлөгч нарт сургалт зохион байгууллаа


10-03-2022, 02:55. Зохиогч: admin

      Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүхийн тухай хуулийн хүрээнд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг цахим системээр санамсаргүй сонголтын аргаар сонгон тухайн жилд 1 удаа эрүү, иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэх бүрэлдэхүүнтэй шүүх хуралдаанд оролцуулдаг хууль эрх зүйн зохицуулалт мөрдөгдөж байгаатай холбогдуулан Тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Ёлка 2022-2024 онд тус шүүхийн батлагдсан иргэдийн төлөөлөгчдөдшүүх хуралдаанд оролцохын учир, ач холбогдол, эдлэх эрх, хүлээх үүрэг хариуцлага, шүүх хуралдаанд хэрхэн оролцох талаарх сургалтыг зохион байгууллаа.

  

 


 

 

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь

Сум дундын шүүхийн тамгын газар

Бусад