Нүүр хуудас > Мэдээлэл > "Хүүхдийн эрх"

"Хүүхдийн эрх"


10-05-2022, 01:59. Зохиогч: admin
Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум дах Прокурорын газраас зохион байгуулсан "Хүүхдийн эрх" нэгдсэн арга хэмжээнд Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Сум дундын шүүх оролцож Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиудаар тараах материал бэлтгэн сурагчдад мэдээ, мэдээлэл хүргэн ажиллалаа. Тус арга хэмжээнд Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум дах сум дундын Цагдаагийн хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс, Онцгой байдлын алба, Сайхан сумын ЕБС-ууд, Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газар, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо зэрэг байгууллагууд оролцлоо.

Бусад