Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа


26-03-2024, 10:13. Зохиогч: admin

     


     Шүүхийн Тамгын газраас "Гавшгай-Ус” орон нутгийн өмчит төрийн үйлчилгээний газар, "Хаан банк” ХХК-ны Хөтөл бизнес зээлийн төвийн албан хаагчдад "Шүүхийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэйгээр иргэдэд хүргэх, шүүхэд хэрхэн хандах” талаар "Хүний эрх, эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт”, эрүүгийн болон зөрчлийн хууль орсон нэмэлт өөрчлөлт "шинээр нэмэгдсэн эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг” талаар танилцуулга, сургалт зохион байгуулж, сонирхсон асуултын хүрээнд ярилцаж, мэдээлэл солилцлоо.


 
 

Шүүхийн тамгын газар


Бусад