Нүүр хуудас > Мэдээлэл > Давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх, Сум дундын 17 дугаар шүүхийн тамгын газраас шүүхийн захиргааны ажилтнуудынхаа 2014 оны ажлын тайланг хэлэлцэж, үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг дүгнэлээ.

Давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх, Сум дундын 17 дугаар шүүхийн тамгын газраас шүүхийн захиргааны ажилтнуудынхаа 2014 оны ажлын тайланг хэлэлцэж, үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг дүгнэлээ.


14-12-2014, 21:45. Зохиогч: admin


      Эрүү, Иргэнгийн хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх, Сум дундын 17 дугаар шүүхүүдийн Тамгын газрын зүгээс шүүхийн захиргааны ажилтнуудын 2014 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг нь дүгнэж, үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг 2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр тооцож, дүгнэншүүхийн захиргааны ажилтнуудын зөвлөгөөн тайланг хэлэлцэн дүгнэж , 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөөгөө гаргалаа.

 


Бусад