Нүүр хуудас > > Эвлэрүүлэн зуучлагч

Эвлэрүүлэн зуучлагч


15-12-2016, 09:42. Зохиогч: admin

   

Буриадын Долгорсүрэн нь: Завхан аймагт 1984 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр төрсөн. Завхан аймгийн "Жавхлант цогцолбор” сургуулийг 1992-2002 онд төгссөн. "Халх журам” хууль зүйн дээд сургуулийг 2003-2007 онд төгссөн. Эрх зүйч мэргэжилтэй, ам бүл 4: нөхөр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг. 2009-2010 оныг хүртэл Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын өмгөөллийн байгуулагад өмгөөлөгчийн туслахаар, 2010-2012 оныг хүртэл Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Сум дундын 2 дугаар шүүхэд шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар, 2012-2013 оныг хүртэл Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүгчийн туслахаар, 2013-2015 оны хүртэл Өвөрхангай аймгийн Сум дундын 17 дугаар шүүхэд шүүгчийн туслахаар, 2015-2017 оныг хүртэл Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчийн туслахаар, 2016 онд эвлэрүүлэн зуучлагчийн шалгалтанд тэнцэж, гэрчилгээ авсан. 2017 оны 03 дугаар сараас Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлах хэсэгт эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажиллаж байна.


Бусад